Kost the Ost / Vita-Cola & Timms Saurer | DDR-Getränke-Etiketten-Museum

 • elsterberg schmidt einfachbier elsterberg schmidt einfachbier
 • elsterberg schmidt hainquell einfachbier 1 elsterberg schmidt hainquell einfachbier 1
 • elsterberg schmidt hainquell einfachbier 2 elsterberg schmidt hainquell einfachbier 2
 • elsterberg schmidt lenzgold starkbock 1 elsterberg schmidt lenzgold starkbock 1
 • elsterberg schmidt lenzgold starkbock 2 elsterberg schmidt lenzgold starkbock 2
 • elsterberg schmidt lenzgold starkbock 3 elsterberg schmidt lenzgold starkbock 3
 • elsterberg schmidt lenzgold weisser bock 1 elsterberg schmidt lenzgold weisser bock 1
 • elsterberg schmidt lenzgold weisser bock 2 elsterberg schmidt lenzgold weisser bock 2
 • elsterberg schmidt lenzgold weisser bock 3 elsterberg schmidt lenzgold weisser bock 3
 • elsterberg schmidt malzbier elsterberg schmidt malzbier
 • elsterberg schmidt pilsner 1 elsterberg schmidt pilsner 1
 • elsterberg schmidt pilsner 2 elsterberg schmidt pilsner 2
 • elsterberg schmidt pilsner 3 elsterberg schmidt pilsner 3
 • elsterberg schmidt pilsner 4 elsterberg schmidt pilsner 4
 • elsterberg schmidt suessbier elsterberg schmidt suessbier